Des que a l’abril de 2016 s’aprovés el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de la UE, els Estats membres s’han estat preparant per adoptar la nova normativa. El propòsit del RGPD és reforçar la protecció i integritat de les dades dels ciutadans europeus i, en cas d’incompliment de les normes, es preveuen fortes sancions econòmiques que poden arribar als diversos milions d’euros.

La normativa comunitària afecta a empreses que recopilen, processen, emmagatzemen i analitzen dades de caràcter personal. D’acord amb la nova normativa, aquestes empreses hauran de ser capaces d’identificar, facilitar i, si s’escau, suprimir dades al seu degut moment. Una altra de les novetats del RGPD és la regulació del «dret de supressió», vulgarment anomenat «dret a l’oblit», pel qual els interessats no solament tindran accés a les seves dades, sinó que també podran sol·licitar que s’esborrin.

Les solucions de gestió documental ofereixen a les empreses l’oportunitat de gestionar automàticament els terminis de conservació i supressió dels contractes, per exemple. A més, permet bloquejar la supressió d’un document per un període de temps il·limitat. En cas que es desconegui el termini de conservació, aquestes solucions protegeixen les dades de caràcter sensible per evitar qualsevol modificació. El bloqueig pot desactivar-se si, per exemple, un client o empleat sol·licita la supressió acollint-se al Reglament europeu. No obstant això, en cas que les dades hagin d’emmagatzemar-se per complir amb obligacions legals, com és el cas dels terminis de conservació prescrits per llei, no es podran suprimir, segons afirma l’Article 17, apartat 3 del RGPD europeu.

Els efectes d’aquesta normativa comencessin a aplicar-se una vegada transcorregut el període transitori, que finalitza al maig de 2018. Les empreses que incompleixin el Reglament podran patir multes de fins a 20 milions d’euros o el 4 % del seu volum de negoci anual total.